Get Adobe Flash player


            Stichting
                                       FuDaRe

fudare internationaal

De Stichting FuDaRe International is oorspronkelijk opgericht als Stichting FuDaRe op 13 september 1993 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 41041683.

Het doel van de Stichting is: het bevorderen van karakteranalyse door middel van tenen analyseren, het verspreiden van kennis over tenen analyseren, het bewaken van de kwaliteit van het tenen analyseren, het verzorgen van cursussen en publiciteit terzake en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


Voorzitter van De Stichting FuDaRe International is de grondlegger van het Tenenanalyseren Imre Somogyi. Na de oprichting van De Stichting FuDaRe Nederland richt De Stichting FuDaRe International zich voornamelijk op het promoten van de kennis van het tenen analyseren in het buitenland. Ook het organiseren van internationale opleidingsactiviteiten tot karakteranalist behoort tot een speerpuntactiviteit. Zowel Stichting FuDaRe Nederland als Stichting FuDaRe International zetten zich in om het tenen analyseren een gedegen wetenschappelijke basis te geven. Daartoe wordt voortdurend contact gehouden en overlegd met geïnteresseerde wetenschappers over de hele wereld en wordt het tenen analyseren op zoveel mogelijk wetenschappelijke nationale en internationale podia geïntroduceerd.

Sinds 2009 heeft stichting FuDaRe International naast een professionele organisatie in Nederland, vertegenwoordigingen in België en Zwitserland. Voor België zie www.tenenlezen.be, voor Zwitserland. Voor Zwitserland zie www.zehenlesen.eu., voor België zie www.tenenlezen.be In beide landen wordt aan de professionalisering gewerkt, voor zijn dood heeft Imre in België 17 master tenenlezers opgeleid en in Zwitserland 10 docenten.

In Hong Kong heeft New Horizons Development Centre die werkt met kinderen met leerproblemen en autisten, belangstelling voor tenenanalyseren. Op 20 juli 2009 is het boekje "Reading Babytoes" in het Engels verschenen. http://www.cosimobooks.com. In Frankrijk is tenenanalyseren inmiddels geïntegreerd in de opleiding tot verpleegkundige in het Hospital in Monceau les Mines.


Mail ons06-50542640Facebook FuDaRe


Nieuws:
Nieuw Chakramodule

Klik hier voor meer informatie. Ga naar de agenda voor de ingeplande datum.Nieuw familie tenenanalyseren

Klik hier voor meer informatie. Ga naar de agenda voor de ingeplande datum.Zomer 2016: Tenenanalisten gaan op Campingtour


12 november 2016: Nationale Tenendag