Get Adobe Flash player


            Stichting
                                       FuDaRe

FuDare Nederland

De Stichting FuDaRe Nederland is afsplitsing van FuDaRe Internationaal en is op 23 februari 2005 opgenomen als zelfstandige stichting bij de Kamer van Koophandel. 


De stichtingsakte vermeldt over het doel van de stichting:
- het bevorderen van karakteranalyse door middel van tenen analyseren, het verspreiden van kennis over tenen analyseren, en het
bewaken van de kwaliteit hiervan. Het verzorgen van cursussen en publiciteit voor Nederland;
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.


De Stichting FuDaRe Nederland is volgens de stichtingsakte gerechtigd om voor het bereiken van haar doel gebruik te maken van de naam en het beeldmerk "FuDaRe", waartoe gerechtigd is de "de moederstichting", de Stichting FuDaRe International
met statutaire zetel te Hoevelaken, kantoorhoudende te Dr. Schaepmanlaan 25 - 6823 AN Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 41041683.


Tot voorzitter van de Stichting FuDaRe Nederland is door de moederstichting benoemd Marian Hillenius.
Zij is per email bereikbaar via het secretariaat: fudaretenenlezen@gmail.com en via gsm 06-23187831IBAN: NL22 INGB 0004 2020 52 t.n.v. Stichting FuDaRe Nederland te Uden


Mail ons06-50542640Facebook FuDaRe


Nieuws:
Nieuw Chakramodule

Klik hier voor meer informatie. Ga naar de agenda voor de ingeplande datum.Nieuw familie tenenanalyseren

Klik hier voor meer informatie. Ga naar de agenda voor de ingeplande datum.Zomer 2016: Tenenanalisten gaan op Campingtour


12 november 2016: Nationale Tenendag